top of page

Disclaimer

Het doel van deze website is om de vrije uitwisseling van ideeën en ervaringen aan te moedigen. De volledige inhoud van deze website is gebaseerd op de meningen van Vivo Red Light Therapy, ervaringsdeskundigen en aanhangers, tenzij anders vermeld. Individuele artikelen zijn gebaseerd op de mening van de betreffende auteur, die mogelijk het auteursrecht als gemarkeerd behoudt.

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van een een-op-een relatie met een gekwalificeerde zorgverlener en is niet bedoeld als medisch advies. Het is bedoeld als een uitwisseling van kennis en informatie uit onderzoeken en de ervaring van Vivo Red Light Therapy, hun gemeenschap en aanhangers. Vivo Red Light Therapy moedigt u aan om op basis van uw eigen gevoel, wijsheid, onderzoek en in samenwerking met een gekwalificeerde beroepsbeoefenaar en/of arts, uw eigen beslissingen over uw gezondheidszorg te nemen.

De verklaringen op deze website zijn niet geëvalueerd door de inspectie van gezondheidszorg en jeugd(IGJ), of een andere instantie. De producten vermeld op deze website, Vivo Red Light Therapy of anderszins, en alle informatie gepubliceerd op www.vivoredlighttherapy.com zijn niet bedoeld om een ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen. De informatie op deze website www.vivoredlighttherapy.com is geen vervanging voor een persoonlijk consult met uw arts en moet niet worden opgevat als individueel medisch advies.

Vivo Red Light Therapy zal proberen alle aanstootgevende berichten van deze site te verwijderen; het is echter onmogelijk om alle berichten onmiddellijk te bekijken. Alle berichten die op deze website worden weergegeven, inclusief opmerkingen die worden geplaatst op blogberichten of artikelen, vertegenwoordigen uitsluitend de mening van de betreffende auteur en Vivo Red Light Therapy kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van een bericht.

Door akkoord te gaan met deze regels, garandeert u dat u geen berichten zult plaatsen die obsceen, vulgair, seksueel gericht, hatelijk, bedreigend, gebaseerd op feitelijke onwaarheden, of anderszins strijdig zijn met wetten.

Vivo Red Light Therapy verkoopt verschillende producten. Deze producten zijn niet bedoeld om een ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen. Vivo Red Light Therapy behoudt zich het recht voor om content te verwijderen, te bewerken, te verplaatsen of te sluiten om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, opmerkingen die in strijd zijn met de wetten en voorschriften.

bottom of page